Bestellen

De methode Spoar 8 kost € 5,90 per leerling per schooljaar. Deze prijs is inclusief Grip, het Evaluatiesysteem Fries.

Bestel nu:

  • De implementatie van Spoar 8 en GRIP wordt verzorgd door Cedin/Centrum Meertaligheid;

Bestellen:

Groep 1: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 2: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 3: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 4: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 5: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 6: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 7: leerlingen/licenties à € 5,90
Groep 8: leerlingen/licenties à € 5,90


Maak voor de bestelling gebruik van de leerlingenaantallen van de teldatum. De prijs die op basis hiervan berekend wordt, geldt voor het hele jaar.


Schoolgegevens:

Naam van de school (verplicht)

BRIN-nummer van de school (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode en plaats (verplicht)

Naam van de contactpersoon (verplicht)

E-mail (verplicht)

Ruimte voor opmerkingen:

Hierbij ga ik akkoord met de 'voorwaarden Nederland ICT' die van toepassing zijn op dit product.
klik hier voor de voorwaarden

Toestaan dat de gegevens anoniem gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek.