Begelieding

Moai dat jullie aan de slag willen met Spoar 8!

Met Spoar 8 kun je eenvoudig meer doen met het Fries. Zo kun je aansluiten bij thema’s in de klas, werken aan Friese taaldoelen en leerlingen helpen om het Fries te gebruiken. Met de vijf methode-onderdelen –Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún – heeft de methode aanbod voor alle taalprofielen en werkt Spoar 8 mee aan jullie Taalplan-ambities.

Begeleidende workshops

Om meer inzicht te krijgen in hoe Spoar 8 bij jullie op school kan worden ingezet en zo past bij het onderwijs bij jullie op school, wordt gratis een begeleidingstraject aangeboden.

Het begeleidingstraject bestaat uit een aantal praktische workshops. De eerste workshop komen er een methode-expert van de Afûk en een taaladviseur van Cedin bij jullie op school om met elkaar te kijken naar hoe Spoar 8 aansluit bij jullie aanpak en wensen.

Via onderstaande datumprikker kun je een moment kiezen dat jullie voor jullie geschikt zijn. Wees er dan gauw bij, want vol is vol!

Uitlegfilmpjes

Om jullie school op weg te helpen in de Spoar 8-omjouwing, gaan we korte, praktische uitlegfilmpjes maken.

In de filmpjes wordt kort uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van Spoar 8, en hoe jullie deze materialen kunnen inzetten in de klas.