Lessesearjes

Lessesearjes

Groep 5-8

Leer jouw leerlingen luisteren, praten, lezen en schrijven in het Fries met korte thematische lessenseries. Werk aan steeds 4 lessen en sluit een lessenserie af met een grote talige eindopdracht.

Organisatie en differentiatie

Acht aansprekende thema’s voor alle groepen.

De thematische lessenseries van steeds 4 lessen zijn vrij in volgorde te kiezen en passen altijd bij een thema waaraan in de klas wordt gewerkt. In les 1 wordt het thema geïntroduceerd met een teaser en is er alvast aandacht voor de eindopdracht.

Breid kennis en woordenschat uit met thematische opdrachten.

In les 2 en 3 van de Lessesearjes werken de leerlingen zelfstandig aan thematische opdrachten. De gele opdrachten zijn voor leerlingen die wat minder thuis zijn in de Friese taal. Meer taalvaardige leerlingen kiezen voor de blauwe opdrachten. Het verschil zit ‘m vooral in de verwerking van de opdrachten.

Gele opdracht Lessesearjes Spoar 8
Blauwe opdracht Lessesearjes Spoar 8

Instructie in het Fries en Nederlands, audiofragmenten en een automatische vertaalfunctie helpen de leerlingen om de opdrachten te begrijpen.

Wordt het een Tramopdracht of een Treinopdracht?

Sluit een Lessesearje af met een grote talige eindopdracht in les 4: een Tramopdracht of Treinopdracht. Tramopdrachten zijn wat eenvoudiger te organiseren, terwijl Treinopdrachten zich in meer taalechte situaties zullen afspelen. Geven de leerlingen bijvoorbeeld een presentatie in de klas of gaan jullie met z’n allen op excursie?

Tramopdracht Lessesearjes Spoar 8
Treinopdracht Lessesearjes Spoar 8

Maak de keuze tussen een Tramopdracht of een Treinopdracht vanuit de Lessesearje of zoek een eindopdracht (met bijbehorende Lessesearje) bij de doelen uit het referinsjeramt Frysk (rrF).

Check automatisch in op het referinsjeramt Frysk (rrF).

Uitgevoerde Tram- en Treinopdrachten worden automatisch geregistreerd in het referinsjeramt Frysk (rrF) . Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

referinsjeramt Frysk (rrF) Spoar 8

Evaluatie

Laat leerlingen de reis zelf evalueren.

Leerlingen evalueren in les 4 zelfstandig de gemaakte Tram- of Treinopdracht aan de hand van verschillende ‘ik kin’-beweringen. Zo krijgen leerlingen meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal. Zelfevaluaties kunnen worden gedaan in het Fries of in het Nederlands.

Zelfevaluatie Lessesearjes Spoar 8

Observeer of leerlingen het Fries beheersen.

Grip biedt verschillende methode-onafhankelijke observatie-instrumenten die kunnen helpen om een goed beeld te krijgen van de individuele taalontwikkeling van alle leerlingen.

Krijg inzicht in alles dat leerlingen doen onderweg.

Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan de thematische opdrachten. En beoordeel daar de uitkomsten van de zelfevaluaties die de leerlingen in les 4 ingevuld hebben.

Resultatenoverzicht Lessesearjes Spoar 8

Didaktiek

De Friese taal leren in ‘functionele taalsituaties’.

Taalonderwijs is de schakel tussen de school en de wereld. Vanuit betekenisvolle thema’s leren over de wereld om ons heen en tegelijk mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden ontwikkelen is daarom het uitgangspunt in de Lessesearjes. De situaties waarin de Friese taal dan gebruikt wordt noemen we ‘functionele taalsituaties’.

Laat leerlingen met verschillende taalniveaus samenwerken in Tram- en Treinopdrachten.

In de eindopdrachten zal er altijd gewerkt worden aan meerdere taaldoelen tegelijk. Natuurlijke differentiatie zorgt er dan voor dat leerlingen altijd mee kunnen doen op hun eigen niveau en anderen uitdagen om de Friese taal steeds meer én beter te gebruiken. Een onderzoekende en reflecterende houding zijn daarbij belangrijk.