Toetsing en evaluaasje

Toetsing en Evaluaasje

Groep 1-8

Volg de Friese taalontwikkeling van alle leerlingen en kies uit een verscheidenheid aan methodegeboden en methodeonafhankelijke evaluatie-instrumenten van Grip. Met het referinsjeramt Frysk (rrF) als uitgangspunt ben je zeker van een beredeneerd taalaanbod.

Inzicht in resultaten

Krijg inzicht in alles wat leerlingen doen onderweg.

Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan opdrachten van de Lêsline, de Lessesearjes en de Meunstertún. Krijg inzicht in het niveau van de leerlingen en bekijk bij wat voor opdrachten leerlingen bijvoorbeeld hulp nodig hebben.

Resultatenoverzicht Lessesearjes Spoar 8

Gebruik de suggesties voor remediërend materiaal bij de Meunstertún.

Resultaten van de Meunstertún worden uitgesplitst in spelling, grammatica en woordenschat per thema. Blijken leerlingen extra hulp nodig te hebben, dan geeft Spoar 8 jou als leerkracht suggesties voor remediërend materiaal.

Resultatenoverzicht Meunstertún Spoar 8

Referinsjeramt Frysk

Een reverentiekader voor het vaststellen van het niveau in Friese taalbeheersing.

De zogenoemde ‘ik kan’-beweringen in het referinsjeramt Frysk (rrF) beschrijven kennis, inzicht en vaardigheden aangaande de Friese taal. Die beschrijvingen voor de mondelinge en schriftelijke taalbeheersing zijn opgedeeld in vijf niveaus, van beginner (A1) tot expert (C1).

referinsjeramt Frysk (rrF) Spoar 8

Check automatisch in op het referinsjeramt Frysk (rrF).

Uitgevoerde Taalaktiviteiten in groep 1-2 en 3-4 en Tram- en Treinopdrachten in groep 5-8 worden in Spoar 8 automatisch geregistreerd in het referinsjeramt Frysk (rrF). Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

Grip in Spoar 8

Vier tussentijdse evaluatiestations in de Lêsline.

Tussentijdse evaluaties worden gedaan met ‘dit kin ik al!’-opdrachten bij de vier Lêsline-stations. Gebruik de methodegebonden registratieformulieren van Grip om een goed beeld te krijgen van de leesontwikkeling van alle individuele leerlingen.

Tussentijdse evaluatie Lêsline Spoar 8

Zelfevaluaties bij Tram- en Treinopdrachten in de Lessesearjes.

Aan de hand van verschillende ‘ik kin’-beweringen zien leerling met een zelfevaluatie terug op de gemaakte Tram- of Treinopdracht. Zo krijgen leerlingen meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal. Zelfevaluaties kunnen worden gedaan in het Fries of in het Nederlands.

Zelfevaluatie Lessesearjes Spoar 8

Grip naast Spoar 8

Observeer de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden.

Gebruik de methode-onafhankelijke observatie-instrumenten van Grip bijvoorbeeld bij Taalaktiviteiten of Lessesearjes om  een goed beeld te krijgen van de individuele taalontwikkeling van alle leerlingen.

Evaluatie-instrument Grip

Toets ook algemene taalkennis en leesbegrip.

De Frisia-toets kan als instap- en vervolgtoets worden gebruikt om kennis over de Friese spelling en grammatica inzichtelijk te maken. De leesbegriptoetsen voor groep 5-8 helpen je om het begrip van Friese teksten bij de leerlingen te toetsen.

De digitale methode-onafhankelijke toetsen en observatie-instrumenten van Grip kunnen gratis worden gebruikt bij Spoar 8.