midden- boppebou

  • bestaat uit series van 4 lessen met thema’s zoals Feest, Natuur en Techniek;
  • heeftt 2 differentiatieniveau's en betekeningsvolle eindopdrachten;
  • met o.a. vlogs en educatieve games

Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw werkt met thema’s zoals Feest, Natuur en Techniek. Het thema wordt in vier lessen behandeld. Alle thema’s beginnen met een introductieles. In deze les bekijken de leerlingen een filmpje van de vlogger en wordt de eindopdracht van het thema uitgelegd. De leerkracht kan bij alle thema’s kiezen uit twee eindopdrachten: de Tramopdracht en de Treinopdracht. Aan de eindopdrachten zijn taaldoelen van het referinsjeramt Fries (rrF) gekoppeld. In het rrF wordt bijgehouden aan welke taaldoelen is gewerkt. De leerkracht kan zelf een keuze maken voor de Tram- of Treinopdracht.

In les 2 en 3 werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten die passen bij het thema. Er zijn opdrachten voor leerlingen die het Fries nog niet zo goed beheersen en opdrachten voor leerlingen die het Fries al beter beheersen. Alle onderdelen van les 2 en 3 kunnen digitaal – op de computer of tablet – gemaakt worden. Het is tevens mogelijk om opdrachten te printen.
In les 4 wordt de eindopdracht gepresenteerd en het thema afgerond. Er is een grote verscheidenheid aan eindopdrachten. De leerlingen maken bijvoorbeeld een kunstwerk naar aanleiding van een prentenboek, houden een interview met een sporter, testen een museum, voeren een experiment uit, schrijven een recept, gaan op pad in de buurt en nog veel meer.

De educatieve game ‘Meunstertún’ hoort ook bij Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw. In deze game moeten de leerlingen de monsters in hun eigen meunstertún verzorgen. Wanneer de monsters tevreden zijn, komen er meer bezoekers in de tuin en krijgt de tuin meer monsters. Om de monsters tevreden te houden, moeten de leerlingen woordenschat-, grammatica-, en spellingsopdrachten maken. De game is adaptief waardoor de leerlingen allemaal op hun eigen niveau werken. De Meunstertún bevat ook een instructieprogramma. Daarin kunnen de spelregels nog een keer apart behandeld en geoefend worden. Dit kan klassikaal met behulp van het digibord of individueel achter de computer of tablet. Zo kunnen de leerlingen hun monsters nog beter verzorgen.

Spoar 8 voor midden- en bovenbouw bevat thema’s voor groep 5 t/m 8. Maar met kleine aanpassingen kunnen ook de leerlingen van groep 4 aan de slag met de thema’s en de Meunstertún.

Het onderstaande filmpje laat zien hoe Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw eruitziet en op welke manier ermee gewerkt kan worden.

Kijk voor meer informatie bij fraach en antwurd of neem contact op met de Afûk.

Bestel de methode

Nederlands