onderbouw

  • sluit aan bij andere onderbouw-methoden, zoals Schatkist en Kleuterplein;
  • met thema’s zoals de seizoenen, verschillende feesten en het lichaam;
  • geeft toegang tot heel veel verhalen, liedjes, prentenboeken, filmpjes en taalactiviteiten.

Spoar 8 voor de onderbouw is volledig thematisch opgezet. In de lessenbouwer kiest de leerkracht een thema uit zo’n 50 beschikbare thema’s. Denk daarbij aan thema’s die passen bij de seizoenen, eten en drinken, feestdagen, het lichaam en nog veel meer. De Friese les kan hierdoor altijd aansluiten bij het thema waar al aan gewerkt wordt in de klas, bijvoorbeeld met andere bekende onderbouwmethoden zoals Schatkist en Kleuterplein. Bij de thema’s zijn meer dan duizend Friese verhalen, liedjes, opzegversjes, praatplaten, prentenboeken en filmpjes beschikbaar. In de lessenbouwer zijn materialen te vinden voor groep 1 t/m 4. De leerkracht kiest zelf de materialen die aansluiten bij het niveau van de groep.

Bij de thema’s worden ook taalactiviteiten aangeboden. De taalactiviteiten dragen ideeën aan om met de leerlingen aan het Fries te werken. Aan de taalactiviteiten zijn de taaldoelen van het referinsjeramt Fries (rrF) gekoppeld. In het rrF wordt bijgehouden aan welke taaldoelen de leerlingen gewerkt hebben. Hierdoor wordt de Friese les leuk én verantwoord!

Onderstaande video laat zien hoe Spoar 8 voor de onderbouw eruitziet en op welke manier ermee gewerkt kan worden.

Kijk voor meer informatie bij fraach en antwurd of neem contact op met de Afûk.

Bestel de metoade

Nederlands