Aanmelden

Meld jullie school aan en maak gratis gebruik van de methode Spoar 8!

Taalplan Frysk 2030

Met het project Taalplan Frysk 2030 werkt de provinsje Fryslân, samen met taal- en onderwijsinstellingen en het onderwijsveld aan een sterke positie van het Fries in het onderwijs. Daar hoort goed lesmateriaal bij en daarom is besloten dat alle scholen in het basisonderwijs in Friesland gratis toegang kunnen krijgen tot Spoar 8.

Aanmelden

Aanmelden foar Spoar 8 en/of Tsjil kan via taalplan.frl/oanmelde. Bestaande gebruikers van Spoar 8 hoeven niet opnieuw aan te melden.