Doe meer met het Fries

Stap in op Spoar 8

De methode Fries voor het basisonderwijs

Spoar 8 bestaat uit vijf onderdelen. Bekijk hoe Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún kunnen helpen bij het geven van het vak Fries.

Temateek

Groep 1-4

Doe meer met Friese lesmaterialen bij allerhande thema’s in de klas

Taalaktiviteiten

Groep 1-4

Doe meer met doelgerichte Friese activiteiten
.

Projekten

Groep 5-8

Doe meer met projecten die het Fries met andere vakken combineren

Lêsline

Groep 3-4

Doe meer met lezen in het Fries
.
.

Meunstertún

Groep 5-8

Doe meer met de Friese woordenschat, spelling en grammatica in een game

Daarom Spoar 8

Sluit aan bij thema’s in de klas

Werk doelgericht

Vanuit functionele taalsituaties

Combinatietips!

Berneboeke-ambassadeur

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) van Friesland set zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden. De BBA brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen onder de aandacht en geeft de promotie van boeken een gezicht.

Tip! Bij alle boeken uit de leeskoffer van de BBA zijn gratis lesbrieven te downloaden!

Boekenkist van de Afûk

Bestel een boekenkist met de nieuwste Friese kinderboeken. Bekijk de boeken 14 dagen en schaf ze aan als de boeken de moeite waard zijn. De boeken worden gratis gebracht en weer opgehaald door de Afûk.