Lêsline

Lêsline

Groep 3-4

Leer jouw leerlingen Fries lezen met de Lêsline. Werk aan steeds vijf lessen en reis met de leerlingen langs vier Lêsline-stations. In alle lessen wordt een nieuwe ‘letter’ aangeboden: een Friese klank of leesteken.

Start

De Lêsline gaat ervan uit dat de elementaire leeshandeling wordt beheerst.

Start met de Lêsline als leerlingen daar aan toe zijn. Bijvoorbeeld halverwege groep 3 of in groep 4, als ze een jaar leesonderwijs hebben gehad.

In de startles maken de leerlingen kennis met Keimpe de Krokodil, de zes kinderen, de hond en de kat.

Keimpe geeft in alle lessen instructie over de nieuwe ‘letter’ en de opdrachten die daar bij horen. In de context van wat de kinderen en de dieren in de verhaaltjes meemaken, oefenen de leerlingen het lezen van de Friese taal.

Lêsline Spoar 8

Organisatie en differentiatie

Introduceer de Lêslinelessen als leerkracht of laat alles over aan Keimpe de Krokodil.

In alle lessen kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met een verscheidenheid aan opdrachten op de computer of tablet. Keimpe de Krokodil helpt de leerlingen daarbij met aansprekende illustraties en audio-instructies in het Fries óf in het Nederlands.

Instructie Lêsline Spoar 8

Laat leerlingen zelfstandig werken, maar besteed ook aandacht aan de klassikale interactie.

Zoek de interactie in de klassikale introductie of afsluiting van de les. Gebruik Keimpe zijn korte uitleg, de bijpassende woordenlijsten en letterkaarten die je kunt ophangen in de klas. Verken zo met elkaar de nieuwe klank en oefen nog eens wat eerder is geleerd.

Evaluatie

Krijg inzicht in alles wat leerlingen doen onderweg.

Bekijk in het resultatenoverzicht hoe leerlingen werken aan de Lêslinelessen. Krijg inzicht in het niveau van de leerlingen en bekijk bij welke Friese klanken en leestekens de leerlingen bijvoorbeeld nog hulp nodig hebben.

Resultatenoverzicht Lêsline Spoar 8

Vier tussentijdse evaluatiestations.

De tussentijdse evaluaties vinden plaats met ‘Dit kin ik al!’ opdrachten bij de vier Lêsline-stations. Gebruik de methodegebonden toetsen van Grip om een goed beeld te krijgen van de leesontwikkeling van alle leerlingen.

Tussentijdse evaluatie Lêsline Spoar 8

Didactiek

De nadruk ligt in de Lêsline op het lezen van het Fries.

Nieuwe Friese ‘letters’ worden steeds herhaald en aangeboden in verschillende contexten. Denk bijvoorbeeld aan verbindoefeningen, invuloefeningen, luisteropdrachten, korte teksten, flitskaarten en spelletjes.

Laat leerlingen met z’n tweeën hardop lezen.

Voor de Lêsline zijn korte nieuwsgierige teksten geschreven die met z’n tweeën gelezen kunnen worden en goed aansluiten bij de belevingswereld van alle leerlingen. Leerlingen leren daarmee kritischer te zijn op wat ze in het Fries lezen en hardop verklanken.

Samen lezen Lêsline Spoar 8

De bern binne sa entûsjast dat se thús alfêst sjogge wat juf wer klearset hat.

Christina Post, CBS De Gearing