Rûteplanner

Groep 1-8

De Routeplanner van Spoar 8 wijst je de weg in je Friese lessen. Met de Rûteplanner kom je in de Friese les langs een verscheidenheid aan producten uit de methode Spoar 8.

Didactiek

Wanneer je de Rûteplanner volgt, dan

 • werk jij aan alle taaldomeinen (luisteren, lezen, spreken, schrijven en in gesprek) – profiel A
 • bied je een gevarieerd aanbod in je Friese lessen
 • biedt alle groepen een eigen aanbod

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5-8

 • Taalaktiviteiten
 • Leesactiviteiten en boekpromotie
 • GRIP Evaluatie-instrumenten (methode-onafhankelijk observatieinstrumenten)
 • Taalaktiviteiten
 • Leesactiviteiten en boekpromotie
 • De Lêsline (technysk lêzen yn it Frysk)
 • GRIP Evaluatie-instrumenten (methode-onafhankelijk observatieinstrumenten)
 • Taalaktiviteiten
 • Leesactiviteiten en boekpromotie
 • Projecten (grote talige opdracht met opdrachten voor zelfstandig werken)
 • Staveringsline en Meunstertún
 • GRIP Evaluatie-instrumenten (observatieinstrumenten, Frisiatoets en toets begrijpend lezen)

De nieuwe Rûteplanner wijst je de weg

door je Friese lessen!

Organisatie

Vaste volgorde / eigen route
De Routeplanner biedt een route met onderdelen in een bepaalde volgorde.
Als de route wordt gevolgd, sluit die ook aan op de terugkerende thema’s in het schooljaar.
Denk bijvoorbeeld aan ‘ De Gouden Weken ‘, seizoenen, feesten en de kinderboekenweek.
De Rûteplanner kan dan ook in zijn geheel ingepland worden voor jouw groep.
De lessen staan dan klaar voor het hele jaar.

Los inplannen
Er kan ook voor gekozen worden om de onderdelen los in te plannen voor het moment dat de les wordt gegeven.
Zo ontstaat ook de mogelijkheid om een onderdeel van de Rûteplanner te vervangen door een andere (Friese) activiteit.

Andere producten van Spoar 8
Naast de Rûteplanner blijven de losse producten van Spoar 8 (Temateek, Taalaktiviteiten, Projecten, Lêsline en Staveringsline) ook gewoon beschikbaar voor de gebruikers.
Naast de activiteit die de Rûteplanner aangeeft, kan dus ook nog gebruik worden gemaakt van deze materialen en producten, bijvoorbeeld in combinatie met andere vakken.