Temateek

Temateek

Groep 1-2 en 3-4

In de Temateek vind je een verscheidenheid aan Fries en thematisch lesmateriaal. Zet je eigen Friese lessen in elkaar óf gebruik het Friese lesmateriaal bij andere vakken.

Opzet

Er is altijd wat te vinden, aan wat voor thema je ook werkt in de klas.

Verzamel zelf thematisch lesmateriaal uit een Temateek met honderden Friese verhaaltjes, filmpjes, liedjes, woordlijsten en spelletjes. Of zet een Friese les in elkaar aan de hand van een doelgerichte Taalaktiviteit.

Gebruik het Fries ook bij andere vakken.

Het Friese lesmateriaal uit Spoar 8 is ook heel goed te gebruiken in plaats van lesmateriaal uit andere bekende (Nederlandstalige) lesmethodes. In de Temateek vind je altijd wat dat aansluit bij Schatkist, Kleuterplein, Veilig Leren Lezen, Lijn 3 of een lesmethode voor wereldoriëntatie!

Doelgericht

Gebruik Taalaktiviteiten en werk thematisch en doelgericht aan de Friese taal.

Werk je liever vanuit taaldoelen? Kies dan een taalaktiviteit bij een taaldoel uit het referinsjeramt Frysk (rrF). Vul de activiteit aan met geschikt materiaal uit de Temateek om er een volledige Friese les van te maken.

Check automatisch in op het referinsjeramt Frysk (rrF).

Uitgevoerde Taalaktiviteiten worden automatisch geregistreerd op het referinsjeramt Frysk (rrF) . Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt en ben je zeker van een beredeneerd aanbod.

Materiaal

Kies uit honderden Friese verhaaltjes, filmpjes, liedjes, woordlijsten en spelletjes!

Groep 1-2

 • Ferhaaltsjes
 • Opsisferskes en Gedichten
 • Ferskes
 • Filmkes
 • Sykplaten
 • Praatplaten
 • Wurdlisten
 • Boeketips
 • Ideeën foar hoeken

Groep 3-4

 • Foarlêze
 • Sels lêze
 • Poëzy
 • Ferskes
 • Filmkes
 • Sykplaten
 • Praatplaten
 • Wurdlisten
 • Spultsjes
 • Wurkblêden
 • Boeketips

De thema’s voor groep 3-4 zien er prachtig en verzorgd uit. Materiaal genoeg. Heel uitnodigend!

Thea Kuipers, It Skriuwboerd