Temateek

Groep 1-8

Met de Temateek doe je meer met Friese lesmaterialen bij allerhande thema’s in de klas. Maak er je eigen Friese lessen mee óf gebruik de Friese lesmaterialen bij andere vakken.

Didactiek

Sluit aan bij thema’s in de klas
Sluit met de lesmaterialen uit de Temateek aan bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. Zo leer je jouw leerlingen op een betekenisvolle manier Fries. Bovendien wordt het eenvoudiger om het Fries met andere vakken te combineren (CLIL).

Aansluitende thema’s
De honderden Friese verhaaltjes, filmpjes, liedjes, spelletjes, Ynteraktive Sykplaten en Taalaktiviteiten zoek je uit aan de hand van thema’s die ook worden gebruikt in andere
Nederlandstalige methoden voor de onderbouw en bijvoorbeeld wereldorientatie in de bovenbouw.

Thema’s Groep 1-2

Thema’s Groep 3-4

Thema’s Groep 5-8

Feest en fiering
Ald en nij, Befrijingsdei, Brulloft, Merke, Falentynsdei,
Heite- en Memmedei, Jierdei, Keningsdei, Kryst, Peaske,
Sint-Marten, Sinteklaas

Frije tiid en ferbylding
Fakânsje, Fantasy en mearkes, Ferklaaie, Film en toaniel,
Kleuren en foarmen, Knutselje, Lêze, Muzyk, Sirkus, Sport

Ik en myn omjouwing
Apparaten, Beroppen, Berte, Dea, Gefoelens, Deistige
rûtinen, Doarp en stêd, Thús, Skoalle, Ferkear, Famylje en
freonen, Iten en drinken, Lichem en sûnens, Sintugen, Klean

Seizoenen en natuer
Beammen en blommen, Bisten, Bistetún, Buorkerij, Hjerst,
It waar, Maitiid, Simmer, Tiid en telle, Wetter, Winter

Hoe fielsto dy?

Hoe kin dat?

Wa bisto?

Wat beweecht dêr?

Wat fiersto?

Wat fynsto moai?

Wat ite wy hjoed?

Wat sjochsto om dy hinne?

Bliuw yn beweging!
over sûn leven, bewege
en sport

Brûk dyn taal!
over taal, meartalichheid,
literatuer, poëzy en
muzyk(teksten)

Fyn it út!
over technyk, ûntdekkingen
en útfiningen

Safolle minsken, safolle
gewoanten!

over kultuer, tradysjes,
boargerskip, religy en
beroppen

Sjoch om dy hinne!
over omjouwing,
ierdrykskunde en geakunde

Tiden hawwe tiden!
over skiednis, ferline, it no
en de takomst

Uterje dysels!
over keunst, muzyk, toaniel en
sosjaal-emosjonele tema’s

Wiis mei ús planeet!
over natuer, bisten, miljeu,
klimaat en it heelal

Handig! Spoar 8 houdt automatisch voor je bij aan welke taaldoelen je hebt gewerkt.

Werk doelgericht
Gebruik Taalaktiviteiten als uitgangspunt voor het maken van jouw eigen Friese lessen. Zo werk je doelgericht aan de Friese taal, want Taalaktiviteiten zijn gekoppeld aan de taaldoelen uit het reverentiekader Fries. Taalaktiviteiten kun je daarom ook uitzoeken bij een van de taaldoelen uit het reverentiekader Fries.

Automatisch overzicht
Uitgevoerde Taalaktiviteiten worden automatisch geregistreerd in het reverentiekader Fries. Zo heb je altijd een actueel overzicht van de taaldoelen waaraan je hebt gewerkt.

Fries in functionele taalsituaties
Taalaktiviteiten gaan altijd over taalsituaties uit de wereld om ons heen. Zo leer je jouw leerlingen Fries waar ze wat mee kunnen. Niet alleen in Spoar 8, maar vooral ook in de echte wereld.

Organisatie

Zoek eenvoudig lesmaterialen uit
Open een thema dat aansluit bij het thema waar je in de klas aan werkt. De losse lesmaterialen zoek je daarna uit in verschillende categorieën. Lesmaterialen uitzoeken met behulp van het zoekvenster kan natuurlijk ook.

Maak jouw eigen Friese lessen
Ga op zoek naar losse lesmaterialen die passen bij jouw eigen (taal)doelen óf kies een geschikte taalactiviteit als uitgangspunt voor jouw Friese les. Bij alle Taalaktiviteiten vind je bijbehorende lesmaterialen uit de Temateek. Sommige lesmaterialen heb je sowieso nodig om Taalaktiviteiten goed te kunnen uitvoeren, andere lesmaterialen kunnen een mooie aanvulling zijn.

Gebruik jouw Friese lessen klassikaal én zelfstandig
Gebruik de Friese lessen die jij hebt gemaakt klassikaal door de inhoud eenvoudig op het digibord te tonen. De lessen staan ook automatisch klaar in het account van de leerlingen. Zo kun je leerlingen zelfstandig laten werken met bijvoorbeeld spelletjes of Ynteraktive Sykplaten op hun tablet of computer.