Keimpe de Krokodil wil kinderen van 4 t/m 8 jaar en hun ouders en leerkrachten stimuleren om te kiezen voor Friese boeken en verhalen.

Kun jij alles vinden in de bibliotheek?
Gratis leesboekje!

Rinne mei Jep

In de Fryske Foarlêswike (26 t/m 30 oktober 2020) kunnen kinderen gratis het leesboekje Rinne mei Jep ophalen in de bibliotheek. Het leesboekje is om voor te lezen én om zelf te lezen!

Alle basisscholen krijgen gratis de bijbehorende lesbrief toegestuurd. Daarin staan tips bij het lezen van het verhaal, (taal)activiteiten, in liedje en meer Friese boekentips.

Keimpe de Krokodil en de hoofdpersonen uit het leesboekje spelen ook een hoofdrol in de Lêsline, de leerlijn voor technisch Fries lezen uit Spoar 8.

Daarom (voor)lezen in het Fries

Lezen stimuleert de ontwikkeling van taal, de fantasie en de concentratie. Kinderen die van jongs af aan vertrouwd worden gemaakt met (voor)lezen, hebben een grotere woordenschat, zijn taalvaardiger en begrijpen teksten beter. Dat geldt voor alle talen, dus ook voor het Fries. Kinderen die hun moedertaal goed beheersen, kunnen makkelijker een andere taal leren.

Keimpe in Spoar 8

Spoar 8 is de methode Fries voor het basisonderwijs. Bekijk ook hoe Keimpe de Krokodil jou in de methode helpen kan bij het geven van het vak Fries.

Ynteraktive Sykplaten

Groep 1 t/m 4

Met Ynteraktive Sykplaten doe je doelgericht meer met de Friese woordenschat. Keimpe de Krokodil leert de leerlingen steeds 20 Friese woorden aan.

Lêsline

Groep 3 en 4

Met de Lêsline doe je meer met (technisch) lezen in het Fries. Reis met de leerlingen langs alle lessen. Keimpe de Krokodil leert de leerlingen in alle lessen een Friese ‘letter’ aan.

Voorlezen en zelf lezen

Groep 1 t/m 4

Met de Friese verhaaltjes uit de Temateek doe je meer met (voor)lezen in het Fries. Zo ontdekken leerlingen hoe leuk (zelf) lezen in het Fries kan zijn.