Doe meer met het Fries

Stap in op Spoar 8

De methode Fries
voor het basisonderwijs

Spoar 8 bestaat uit vijf onderdelen. Bekijk hoe Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún kunnen helpen bij het geven van het vak Fries.

Temateek

Groep 1-4

Doe meer met Friese lesmaterialen bij allerhande thema’s in de klas

Taalaktiviteiten

Groep 1-4

Doe meer met doelgerichte
Friese activiteiten
.

Projekten

Groep 5-8

Doe meer met projecten
die het Fries met andere vakken combineren

Lêsline

Groep 3-4

Doe meer met lezen
in het Fries
.

Meunstertún

Groep 5-8

Doe meer met de Friese woordenschat, spelling en grammatica in een game

Daarom Spoar 8

Sluit aan bij thema’s in de klas

Werk doelgericht

Vanuit functionele taalsituaties

Combinatietip!

Berneboeke-ambassadeur

De Berneboeke-ambassadeur (BBA) van Friesland set zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden, in de brede zin. De BBA brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen onder de aandacht van het publiek en geeft de promotie van kinderboeken een gezicht.

Tip! Bij alle boeken uit de leeskoffer van de BBA zijn gratis lesbrieven te downloaden!

Boekenkist van de Afûk

Krijg 14 dagen een boekenkist met de nieuwste Friese kinderboeken op school. Bekijk de boeken twee weken en schaf ze aan als de boeken de moeite waard zijn. De boekenkist wordt gratis gebracht en weer opgehaald door de Afûk.