Doe meer met het Fries

Stap in op Spoar 8

De methode Fries voor het basisonderwijs

Spoar 8 bestaat uit vijf onderdelen. Bekijk hoe Temateek, Taalaktiviteiten, Lêsline, Projekten en Meunstertún kunnen helpen bij het geven van het vak Fries.

Temateek

Groep 1-8

Doe meer met Friese lesmaterialen bij allerhande thema’s in de klas

Lêsline

Groep 3-4

Doe meer met lezen in het Fries
.
.

Taalaktiviteiten

Groep 1-8

Doe eenvoudig meer met doelgerichte Friese activiteiten
.

Meunstertún

Groep 5-8

Doe meer met de Friese woordenschat, spelling en grammatica in een game

Projekten

Groep 5-8

Doe meer met projecten die het Fries met andere vakken combineren

Rûteplanner

Groep 1-8

De Routeplanner van Spoar 8 wijst je de weg in je Friese lessen.

Daarom Spoar 8

Sluit aan bij thema’s in de klas

Werk doelgericht

Vanuit functionele taalsituaties

Combinatietips!

Kinderboeken-ambassadeur

De Friese Kinderboeken-ambassadeur zet zich in om lees- en boekenplezier te verspreiden. De Kinderboeken-ambassadeur brengt daarvoor Friese kinderboeken en Fries lezen onder de aandacht en geeft de promotie van boeken een gezicht.

Boekenkist van de Afûk

Bestel een boekenkist met de nieuwste Friese kinderboeken. Bekijk de boeken 14 dagen en schaf ze aan als de boeken de moeite waard zijn. De boeken worden gratis gebracht en weer opgehaald door de Afûk.

Praat mar Toaniel!

Doe op een fleurige en inspirerende manier meer met Friese toneelteksten. Het lezen en spelen van die teksten zet aan tot meer Fries lezen, spreken en mogelijk schrijven.

Gebruik de toneelteksten los of combineer ze met Projecten uit Spoar 8.