Daarom Spoar 8

Daarom Spoar 8

Leer jouw leerlingen de Friese taal thematisch en digitaal in functionele taalsituaties. Zo krijgt de taal betekenis in de wereld om hen heen.

Spoar 8 is thematisch

Een Temateek met een verscheidenheid aan Fries en thematisch lesmateriaal is er voor groep 1-2 en 3-4. Zet je eigen Friese lessen in elkaar óf gebruik het Friese lesmateriaal bij andere vakken.

Korte thematisch Lessesearjes met opdrachten op twee differentiatieniveau ’s en een grote talige eindopdracht zijn er voor groep 5-8.

Spoar 8 is digitaal

Een digitale leeromgeving als lesmethode. Tijdbesparend en interactief.

Taalaktiviteiten voor de onderbouw en Tram- en Treinopdrachten voor de bovenbouw worden automatisch ingecheckt op het referinsjeramt Frysk (rrF). Zo heb je altijd een actueel overzicht van de doelen waaraan je werkt.

Meunstertún is een adaptieve game voor het aanleren van woordenschat, spelling en grammatica. Daarmee werken leerlingen in de bovenbouw altijd op hun eigen niveau.

Spoar 8 is functioneel

De Friese taal wordt in de methode altijd gebruikt in situaties uit de wereld om ons heen, want het goed aanleren van een taal krijgt pas betekenis in die ‘functionele taalsituaties’.