Daarom Spoar 8

Met Spoar 8 doe je eenvoudig en doelgericht meer met het Fries. Zo lukt het alle Friese scholen om aan de 2030-ambitie van de provincie Fryslân te voldoen: aandacht voor álle Friese kerndoelen.

Sluit aan bij thema’s in de klas

Sluit met Projekten, Taalaktiviteiten en de Friese lesmaterialen uit de Temateek aan bij thema’s waar je in de klas aan werkt. Zo leer je jouw leerlingen op een betekenisvolle manier Fries. Bovendien wordt het eenvoudiger om het Fries met andere vakken te combineren (CLIL).

Werk doelgericht

Met Spoar 8 werk je doelgericht aan de Friese taal. Taalaktiviteiten en projectopdrachten zijn gekoppeld aan de taaldoelen uit het referentiekader Fries. Spoar 8 houdt automatisch voor jou bij aan welke taaldoelen je gewerkt hebt.
Met de Lêsline en Meunstertún leer je jouw leerlingen Fries lezen en spellen aan de hand van een leerlijn.

Vanuit functionele taalsituaties

Taalaktiviteiten en projectopdrachten gaan altijd over taalsituaties uit de wereld om ons heen. Zo leer je jouw leerlingen Fries waar ze wat mee kunnen. Niet alleen in Spoar 8, maar vooral ook in de echte wereld. Dan lukt het straks alle leerlingen om Fries met de fietsenmaker te spreken, een uitzending van Omrop Fryslân te begrijpen of met hun vrienden te appen in het Fries.